Home


Bedrijfsvoeringsgroepen
Cursus FinanciŽle administratie
Cursus Arbeidsmanagement
Cursus Communicatie

Werkwijze arbeid en organisatie advies

Een professioneler arbeidsorganisatie heb je niet van de één op de andere dag maar is een proces wat enige tijd in beslag neemt. Dit proces van groeien naar een betere organisatie begeleid Arja.

Deze procesbegeleiding verloopt op elk bedrijf anders. Wat is er al geregeld op het bedrijf, hebben de ondernemers helder hoe ze het willen gaan doen, is er veel of weinig tijd nodig om tot praktische invulling te komen. Zetten de ondernemers zelf veel op papier of hebben ze liever dat Arja het doe. Kortom maatwerk per bedrijf.
In grote lijnen worden de volgende stappen doorlopen: 

  • Met de medewerkers van het bedrijf heeft Arja een interview. Hiervan maakt Arja een verslag dat na goedkeuring gelezen mag worden door de ondernemers. De opmerkingen uit de gesprekken zijn waardevolle (verbeter) punten voor de organisatie.

  • In een gesprek met de ondernemers moet duidelijk worden wat hun visie op de arbeidsorganisatie is, welke verbeterpunten zij zien, welke rol zij zelf willen en welke bijdrage zij willen leveren om een professionele organisatie te helpen bouwen.

  • De (nieuwe) organisatiestructuur wordt langzaam duidelijk. Voor en nadelen worden afgewogen. Kan de organisatie helder uit gelegd worden.

  • De voorgestelde structuur wordt naar de medewerkers teruggekoppeld. Kunnen zij zich erin vinden, hebben ze nog vragen etc. Mogelijk wordt de structuur nog aangepast. Iedereen wordt in elk geval gekend in de veranderingen.

  • Bij deze stap moeten de taken per functie helder worden. Alles uiteindelijk overzichtelijk gemaakt in een TBV schema. Om tot een goede taakverdeling te komen is een lastige klus. Deze stap zal dan ook de nodige tijd in beslag nemen.

  • Per functie wordt een functieomschrijving gemaakt. Medewerkers krijgen dan inzicht wat er precies van hen verwacht wordt.

  • Als iedereen geïnformeerd is en het voor iedereen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt komt het moment om volgens de nieuwe structuur te gaan werken.

  • Tijdens het hele verbeter proces worden er communicatielijnen ingevoerd. Wie overlegt met wie, wanneer en welke punten bespreken ze. Voorbeelden van communicatie zijn: werkoverleg, afdelingsoverleg, personeelsoverleg en managementoverleg.

  • De functioneringsgesprekken zijn een wezenlijk onderdeel van de professionele arbeidsorganisatie. Aan de hand van een vragenlijst die we samen opstellen kunnen de gesprekken gevoerd worden.  De gesprekken worden door de ondernemers zelf gevoerd maar daar waar het gewenst is wordt er ondersteund.

  • Als er een periode met de nieuwe structuur gewerkt is wordt deze geëvalueerd. Hierbij worden ook een aantal medewerkers betrokken. Zijn er nog knelpunten die opgelost moeten worden.