Home


Bedrijfsvoeringsgroepen
Cursus FinanciŽle administratie
Cursus Arbeidsmanagement
Cursus Communicatie

Cursus: Arbeidsmanagement voor bedrijfsleiders in de glastuinbouw

Het groter groeien van glastuinbouwbedrijven vereist een andere aanpak van de arbeid. De mensen die verantwoordelijk zijn voor de arbeidsorganisatie op deze bedrijven staan voor andere keuzes dan bij kleinere bedrijven. De functie van deze mensen is dus aan het veranderen.

Vragen als: Hoeveel mensen kan je eigenlijk aansturen.? Hoe ga je om met mondiger personeel? Hoe houd ik overzicht in mijn administratie? Doe ik de functioneringsgesprekken wel op een effectieve manier? Hoe houd ik de arbeidskosten in de hand? Kan ik zaken omtrent verzuimreglement, huisregels, vrije dagen, arbeidsregistratie etc niet beter aanpakken?
Kortom alles rondom personeelsmanagement.

Om de arbeidsverantwoordelijke, vaak zijn dit bedrijfsleiders, te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden heeft Arja’s tuin de cursus “Arbeidsmanagement voor bedrijfsleiders in de glastuinbouw” opgezet.

Doel: 
De kwaliteit van het werk van de deelnemers te vergroten. Dit door de deelnemers handvaten, achtergrond informatie en structuur te bieden waardoor ze hun dagelijkse werkzaamheden makkelijker kunnen uitvoeren.
Ervaringen uitwisselen tussen de deelnemers is een belangrijk onderdeel.

Voor wie: Iedereen die zich op een glastuinbouwbedrijf bezig houdt met de ‘arbeid’. Deze cursus is specifiek gericht op de arbeidsverantwoordelijke.
 
Onderwerpen:
Aanname beleid
Werken met vaste, lossen en tijdelijke krachten
Huisregels en/of bedrijfsreglementen
Functionerings en beoordelingsgesprekken
Verzuimreglement
Arbeidsregistratie
Automatisering
Arbeidsplanning
Werksfeer
Communicatie
Leiderschap
Motiveren medewerkers
Omgaan met conflicten
Cultuur, waarden en normen
Hoe haal je het beste uit je mensen
Bedrijfsuitjes
Taakroulatie
Verantwoording delegeren
Werving en selectie
Je eigen rol
Vakantieplanning
Hoeveel mensen kan je aansturen
Organisatieschema
TBV schema
Functieomschrijving
Werken met verschillende nationaliteiten
Werken met laaggeschoold personeel
Etc.
  
De onderwerpen worden in overleg met de deelnemers gekozen.

De cursus kan het hele jaar starten. Het streven is acht deelnemers per groep.
Opgave kan individueel of als groep. Tijdens een kennismakingsbijeenkomst worden er onderwerpen gekozen en data voor de bijeenkomsten vastgelegd.
Er zijn 8 bijeenkomsten per cursus telkens op de bedrijven van de deelnemers.