Home


Bedrijfsvoeringsgroepen
Cursus FinanciŽle administratie
Cursus Arbeidsmanagement
Cursus Communicatie

Cursus: Communicatie op de werkvloer

Glastuinbouwbedrijven worden groter en het aantal personeelsleden groeit. De ondernemer is lang niet meer dagelijks op het bedrijf aanwezig. Vaak zie je dat het middenkader verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De arbeidsorganisatie verandert. Goede communicatie tussen alle betrokkenen is van essentieel belang.
Deze workshop is erop gericht dat medewerkers zich bewust zijn wat een goede communicatie voor hen en voor de bedrijfsvoering betekent.
Het is een bedrijfsgerichte cursus voor medewerkers in de glastuinbouw. De workshop wordt dan ook op de bedrijven gegeven. Het is de bedoeling dat alle medewerkers van een bedrijf deelnemen.

De cursus is opgedeeld in modules. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kiest u de modules. Één module duurt een middag (14.00 – 17.00 uur). Module 1 is een vast onderdeel van de cursus.

Module 1: Communicatie
In deze module wordt de algemene theorie van communicatie behandeld. Welke functie heeft communicatie binnen het bedrijf? Welke vorm van communicatie herkennen we? Welke rol heb ik als medewerker hierin? 

Module 2: Communicatievormen
In deze module behandelen we de belangrijkste communicatievormen die er op een glastuinbouwbedrijf zijn. Werkoverleg, functioneringsgesprek, management overleg en werkinstructiegesprek zijn de meest voorkomende vormen. Welke verbeterpunten zie je op het bedrijf. Zijn er specifieke leerwensen t.a.v. dit onderwerp.

Module 3: Vaardigheden oefenen
Tijdens deze module gaan we aan de slag met het oefenen van vaardigheden. Dit doen we aan de hand van rollenspelen. Het programma is afhankelijk van de leerwensen.
Zo kunnen we bijvoorbeeld de volgende gesprekken oefenen:
Functioneringsgesprek
Slecht nieuwsgesprek
Sollicitatiegesprek
Exit gesprek

Modules:
De ondernemer, in samenspraak met de medewerkers, kiest zelf hoeveel modules hij wil dat zijn medewerkers volgen. De modules worden op het bedrijf gegeven.
Data in overleg met het bedrijf.

Voor vragen en opgeven voor deze cursus kunt u contact opnemen met Arja.