Home


Bedrijfsvoeringsgroepen
Cursus FinanciŽle administratie
Cursus Arbeidsmanagement
Cursus Communicatie

Personeelsbegeleiding

Onder procesbegeleiding valt het regelen, begeleiden en/of organiseren van een activiteit waaraan een groep deelneemt. Dit kan het geven van een cursus zijn maar ook het begeleiden van een excursie. De activiteit heeft telkens tot doel dat er informatie/kennis overdracht plaatsvindt en dat ervaringen gedeeld worden.